Det Gode Seniorliv, december 2016

RAM'N i Det Gode Seniorliv, december 2016